YAŞAR KIZILKUM

BELGESİZ HARCAMALARIN İSPATI

193 sayılı Kanun’un 'İndirilecek Giderler' başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasının 1. bendinde safi kazancın tespit edilmesi için indirilecek giderler arasında ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler ifadesinden sonra parantez içi hüküm olarak “İhracat, yurt dışında inşaat, onarım, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler” ifadesine yer verilmiştir.

Danıştay 3. Dairesinin Esas No: 2014/850, Karar No: 2015/10056 sayılı Kararı’nda; Davacı şirket yetkililerinin, ihracat faaliyetleri kapsamında yurt dışında belgesiz ya da belgesi temin edilemeyen bir harcamanın bulunmadığı hususundaki ikrar ve beyanı karşısında, şirket tüzel kişiliğinin götürü gider indiriminden faydalanmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

Kısaca; vergi inceleme tutanağına yurt dışında belgesi temin edilemeyen harcamam yoktur diyen işletme bu sorunla karşılaşır. Vardır diyen işletme karşılaşmaz. İleriki yıllarda Danıştay İçtihadı oluşur.


Whatsapp

Yorumlar

Yazarın Diğer Yazıları

2021-10-09 10:44:36
KDV İADESİNDE İTUS
2021-05-11 00:00:00
DÖVİZ CEPHESİ KÖTÜ
2020-09-28 00:00:00
İŞSİZLİK SİGORTASI
2019-03-04 00:00:00
ÜCRET GARANTİ FONU
2018-12-11 10:04:02
KIDEM TAZMİNATI
2018-11-20 15:06:51
Kur-faiz-enflasyon üçgeni
2017-12-14 14:03:11
Doğum Borçlanması - 1
2016-08-01 13:19:57
İş ve sosyal güvenlik (3)
2016-07-18 09:43:51
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK -2
2016-06-29 16:47:31
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK
2016-06-17 11:13:16
ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ
2016-05-25 09:52:30
TEKNOLOJİK DEVRİMLER
2016-05-12 10:55:27
ÇEVRE EKONOMİSİ
2016-04-21 12:01:23
PARASALCILIK (MONETARİZM)
2016-04-09 11:14:06
BORÇ VE DEFLASYON
2016-04-01 18:47:35
RİSKLİ İŞ
2016-03-24 10:10:25
ENFLASYON
2016-03-07 09:39:11
GÜVEN VE HUKUK
2016-01-23 11:19:43
KAPİTALİZM
2016-01-12 10:58:18
KOMÜNİZM
2015-12-22 09:40:32
KALKINMA EKONOMİSİ
2015-12-14 11:11:42
KREDİ DARALMASI
2015-10-27 19:45:01
DÖVİZ CİNSİ VE KURLAR
2015-10-17 12:58:28
BÜTÇE AÇIKLARI
2015-10-06 14:54:56
ENERJİ VE PETROL
2015-07-03 10:49:50
Gençler ve işsizler dikkat
2015-06-17 12:45:15
BAĞ-KUR’da borç sildirme
2015-06-09 15:40:31
İŞSİZLİK SİGORTASI
2015-04-15 12:39:48
TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA
2015-03-28 10:11:35
İŞSİZLİK SORUNU VE GAP (3)
2015-03-19 17:48:54
İŞSİZLİK SORUNU VE GAP (2)
2015-03-11 10:42:10
İŞSİZLİK SORUNU VE GAP (1)
2014-10-23 12:43:11
EKONOMİ POLİTİKASI -1
2014-09-27 16:12:02
PARA HAREKATI
2014-08-29 13:15:53
MAKRO EKONOMİ
2014-08-21 15:33:15
HAZİNE
2014-08-12 13:15:43
TÜRKİYE EKONOMİSİ (1838-2010)
2014-07-22 16:24:49
GELECEK 10 YIL
2014-07-10 19:25:59
KÜRESEL FİNANS KRİZİ
2014-01-08 17:57:39
PARA VE MALİYE POLİTİKASI
2013-12-25 16:56:11
BAŞARININ YOLLARI-II
2013-12-24 00:18:34
BAŞARININ YOLLARI-I
2013-12-05 13:38:18
TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFİ
2013-11-13 16:44:58
NASIL MUTLU OLUNUR?
2013-09-03 12:01:09
Mali tatilde vergi süreleri (2)
2013-08-23 17:07:59
Mali tatilde vergi süreleri (1)
2013-06-26 11:42:24
Varlık barışı
2013-06-18 14:01:10
Dernekler mevzuatı
2013-02-27 15:40:13
A) YENİLEME FONU UYGULAMASI
2013-02-06 00:22:25
10 SORUDA TİCARET KANUNU
2013-01-31 15:15:29
2013 YILI VERGİ CEZALARI
2012-11-30 11:26:44
DERNEK GENEL KURUL TOPLANTILARI
2012-10-04 16:11:39
SOSYAL GÜVENLİK
2012-10-04 16:05:44
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
2012-10-04 16:03:50
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ
2012-10-04 16:00:58
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU- 5
2012-10-04 15:37:14
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU-4
2012-10-04 15:30:12
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU-3
2012-10-04 15:26:10
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU- 2
2012-10-04 15:26:29
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU-1