HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ AKTÜEL GAZETE

İstamonu Yayıncılık Organizasyon Hizmetleri

Onursal Başkan
Yaşar KAYACAN

İmtiyaz Sahibi ve Genel yayın Yönetmeni
Hüseyin KARADENİZ
Tel: +90 533 477 53 88

Yazı İşleri Müdürü
Gözde Yüksel (Aygün)
Tel: +90 553 242 84 00

Haber Müdürü
Büşra Sarıdoğan
Tel: +90 553 196 43 02

Görsel Danışman
Fırat İPEK

İletişim:
istamonuhk@gmail.com